דף הבית

האתר של פרופסור רחל אלתרמן

פרופסור אמריטה, אך non-retired – מתכננת ערים ומשפטנית
נבחרה כחברת האקדמיה הלאומית למדעים

נשיאה מייסדת ועמיתת כבוד של האגודה האקדמית הבינלאומית לתכנון, משפט, וזכויות קניין – PLPR –<br />
International Academic Association on Planning, Law and Property Rights – לחצו כאן לאתר. נשיאה מייסדת ועמיתת כבוד של האגודה האקדמית הבינלאומית לתכנון, משפט, וזכויות קניין – PLPR –
International Academic Association on Planning, Law and Property Rights – לחצו כאן לאתר.
דוח חדש!
“הזכויות במקרקעין ובדיור בקיבוצים ובמושבים” – לחצו כאן להורדה.
המחקר שלי על המגזר הכפרי: “המגדר הכפרי־החקלאי בישראל מקופח ומופלה לרעה” – לחצו כאן להורדת הטור של סבר פלוצקר שהופיע בידיעות אחרונות – ממון 02.03.18. זכויות פיצוי: “מערבולת כתבי השיפוי: בית המשפט פסל את מה שהוא יצר” – לחצו כאן להורדת הכתבה שלי שהופיעה בדה מרקר 03.02.17. יוזמת, ומייסדת-שותפה של תואר שני בלימודי מקרקעין בטכניון – לחצו כאן לאתר. MRE יוזמת, ומייסדת-שותפה של תואר שני בלימודי מקרקעין בטכניון – לחצו כאן לאתר. MRE יועצת, הועדה המשותפת פנים וכלכלה של הכנסת לדיון בהצעות חוק התכנון והבנייה 2010-2012 – לחצו כאן לציטוטים מתוך דיוני הועדה. יועצת, הועדה המשותפת פנים וכלכלה של הכנסת לדיון בהצעות חוק התכנון והבנייה 2010-2012 – לחצו כאן לציטוטים מתוך דיוני הועדה. ראשת הפרויקט המחקרי “מרה נוסטרום” הממומן על ידי האיחוד האירופי – לחצו כאן לפרטים. ראשת הפרויקט המחקרי “מרה נוסטרום” הממומן על ידי האיחוד האירופי – לחצו כאן לפרטים. נבחרה כאחת מבין 16 “מפלסי דרך” במחשבת התכנון – לחצו כאן למידע נוסף. נבחרה כאחת מבין 16 “מפלסי דרך” במחשבת התכנון – לחצו כאן למידע נוסף.

תחומי התמחות:

  • מחקר השוואתי בין-לאומי בהיבטים משפטיים של תכנון ובנייה
  • מדיניות מקרקעין, זכויות במקרקעין, ומוסדות תכנון
  • מדיניות דיור
  • תיאוריות התכנון וקבלת החלטות
  • שיתוף הציבור, ביצוע מדיניות ציבורית

 

אנרגיה מתחדשת מקורקעת
החסמים של רגולציה קרקעית ותיכנונית בישראל במבט השוואתי

להורדת הספר


לגיטימציה של הסכמים בין רשויות התיכנון ליזמים
החוק והפרקטיקה בישראל במבט בין לאומי השוואתי

להורדת הספר


נטורי קרקע הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות הקרקעית בישראל

מידע נוסף

הספר באתר עמותת אדמתי


דיור בר השגה
כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית 

להורדת הספר

מידע נוסף


דיור בר השגה בישראל
היבטים משפטיים 

 להורדת הספר


התשמע קולי?!
הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל 

להורדת הספר


ירידת ערך מקרקעין בשל נזקי תוכניות:
ניתוח השוואתי בינלאומי כבסיס לרפורמה בישראל

להורדת המאמר


מקונפליקט לשיתוף:
זיהוי פוטנציאל ההתנגדויות הצפוי לתוכניות בנין עיר

להורדת הספר


הזכות שקמה על יוצרה
תביעות לפיצויים בגין נזקי תכנון בישראל

להורדת הספר


מיגדלים כושלים
בעיית התחזוקה ארוכת הטווח במיגדלי מגורים

  להורדת הספר


החוליה החלשה
נספחי בינוי וחוק התכנון והבנייה

להורדת הספר


בין מטרות ציבוריות למטלות פרטיות
הסכמים בין רשויות תכנון ליזמים – הדוגמה של תל-אביב

להורדת הספר
מידע נוסף


בין מירכוז קיצוני לביזור קמצני
תוכניות שבסמכות מקומית לפי חוק התכנון ובניה

להורדת הספר


צדק חלוקתי במקרקעין
תוכניות חלוקה חדשה לפי חוק התכנון והבניה

להורדת הספר


היבטים מישפטיים של בנייה גבוהה:
הצורך לשינוי מדיניות

 להורדת הספר


הכלים לשמירה על שטחים פתוחים:
מה ניתן ללמוד ממדינות אחרות וליישם בישראל

 להורדת הספר


עימות והסכמה ביד הלשון
התיחסותן של תוכניות עירוניות ואזוריות למגזר הערבי בישראל

להורדת הספר


בקרת העיצוב בישראל:
בין חופש היצירה האדריכלי ליעדי התכנון הציבורי


מהיטלים ועד הסכמים:
דרכים לשיתוף יזמים בנטל פיתוח והקמה של מוסדות ושירותי ציבור

להורדת הספר


צפיפות הבנייה למגורים
מדריך להגברת יעילות הניצול של קרקע עירונית

להורדת הספר


היטל ההשבחה בישראל
סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו

להורדת הספר


פיצויים על ירידת ערך קרקע

להורדת הספר


קרקע חקלאית
שמירה או הפשרה

להורדת הספר


התכנית לשיקום השכונות
הניסוי הגדול ולקחיו

להורדת הספר


מהפקעות ועד הסכמים

להורדת הספר


מדריך לחישוב הדרישות לקרקע לצורכי ציבור

להורדת הספר


השוואה בין מערכות של תכנון סטטוטוריבמדינות ניבחרות 

 להורדת הספר


Urban Renewal Planning in Israel

להורדת הספרTakings International
A Comparative Perspective on Land Use Regulations and Compensation Rights
מידע על הספר ב– Google Books 
להורדת פרק 1
לרכישה ב- Amazon Planning in the Face of Crisis
Land Use, Housing, and Mass Immigration in Israel
תקציר הספר בעברית             
מידע נוסף ב- Google Books 
להורדת הספרNational-Level Planning in Democratic Countries
An International Comparison of City and Regional Policy-Making

 להורדת מידע על הספר
מידע נוסף ב- Google BooksNeighbourhood Regeneration
An Internal Evaluation

 להורדת מידע על הספר
להורדת – פרק 1 פרק 2 פרק 3 פרק 4 פרק 5 פרק 6 פרק 7 פרק 8 פרק 9 פרק 10      פרק 1פרק 1פרק 1פרק 1פרק 15


Private Supply of Public Services
Evaluation of Real Estate Exactions, Linkage and Alternative Land Policies

 להורדת הפרק על ישראלEvaluating Plan Implementation
The National Statutory Planning System in Israel

 להורדת הספר


> מבוא לתכנון ערים – 1 – ערוץ 2, 2009

> מבוא לתכנון ערים – 2 – ערוץ 2, 2009