פרסומים בעברית

לרשימה מלאה ופרסומים באנגלית, לחצו כאן.

ספרים ומונוגרפים

 1. חוה ארליך ורחל אלתרמן, 2020.  לגיטימציה של הסכמים בין רשויות התיכנון ליזמים
  החוק והפרקטיקה בישראל במבט בין לאומי השוואתי.  להורדה לחצו כאן.
 2. רוית חננאל ורחל אלתרמן, 2015.  נטורי קרקע: הערכים והשיקולים מאחורי המדיניות הקרקעית בישראל.  מידע נוסף.
 3. ניר מועלם ורחל אלתרמן, 2013. דיור בר השגה בישראל – היבטים משפטיים. המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן
 4. רחל אלתרמן, אמילי סילברמן, וחיים פיאלקוף, 2012. דיור בר השגה: כלים של תכנון סטטוטורי ומדיניות מקומית. המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן
 5. דפנה כרמון ורחל אלתרמן, 2011.  התשמע קולי? הזכות להתנגד בפני מוסדות התיכנון בחוק ובפועל.  סידרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור.  להורדה לחצו כאן
 6. שירה ברנד ורחל אלתרמן, 2010.  הזכות שקמה על יוצרה: תביעות לפיצויים בגין נזקי תיכנון בישראל.   סידרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור.  להורדה לחצו כאן
 7. דורון דרוקמן ורחל אלתרמן, 2010.  מקונפליקט לשיתוף: זיהוי פוטנציאל ההתנגדויות הצפוי לתוכניות בנין עיר.  סידרת מחקרי המרכז לחקר העיר והאזור.  להורדה לחצו כאן
 8. רחל אלתרמן ושרה גזית ויצמן, 2009. החוליה החלשה: נספחי בינוי וחוק התכנון והבניה המרכז לחקר העיר והאזור(טכניון). להורדה לחצו כאן
 9. רחל אלתרמן, 2009. מיגדלים כושלים: בעיית התחזוקה ארוכת הטווח במיגדלי מגורים. המרכז לחקר העיר והאזור(טכניון). להורדה לחצו כאן
 10. חדוה חברוני ורחל אלתרמן, 2008.  צדק חלוקתי במקרקעין: תכניות חלוקה חדשה לפי חוק התכנון והבניה.  המרכז לחקר העיר והאזור ומוסד שמואל נאמן.  להורדה לחצו כאן
 11. אביבה צוברי ורחל אלתרמן, 2008.  בין מטרות ציבוריות למטלות פרטיות: הסכמים בין יזמים לרשויות התיכנון – הדוגמה של תל אביב.  המרכז לחקר העיר והאזור(טכניון). להורדה לחצו כאן
 12. רחל אלתרמן ועינת גבריאלי, 2008. בין מירכוז קיצוני לביזור קמצני: תכניות שבסמכות מקומית לפי חוק התכנון והבנייה.  מוסד שמואל נאמן.  להורדה לחצו כאן
 13. רחל אלתרמן וטל צפריר, 2004. היבטים משפטיים ומינהליים של בנייה לגובה: הצורך בשינוי מדיניות. המרכז לחקר העיר והאזור, ומוסד שמואל נאמן, הטכניון (בשיתוף מישרד הפנים).  להורדה לחצו כאן
 14. רחל אלתרמן ואיריס האן, 2004. הכלים לשמירה על שטחים פתוחים: מה ניתן ללמוד ממדינות אחרות וליישם בישראל. הקרן הקיימת לישראל והמרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן
 15. רחל אלתרמן ותמי סתו, 2001. עימות והסכמה ביד הלשון: יחסן של תוכניות עירוניות ואזוריות למיגזר הערבי בישראל. ספר בהוצאת המרכז למחקרי שלום על שם תמי שטיינמץ, אוניברסיטת תל-אביב. להורדה לחצו כאן
 16. נורית קורן ורחל אלתרמן, 1999. בקרת העיצוב בישראל: בין חופש היצירה האדריכלי ליעדי התכנון הציבורי. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.
 17. רחל אלתרמן, 1999. בין הפרטה להמשך הבעלות הלאומית: מדיניות קרקעית עתידית לישראל. מונוגראף בהוצאת מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, ירושלים. להורדה לחצו כאן
 18. לירית מרגלית ורחל אלתרמן, 1998. מהיטלים ועד הסכמים: דרכים לשיתוף יזמים בנטל פיתוח והקמה של מוסדות ושירותי ציבור. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן
 19. רחל אלתרמן, 1998. השמירה על קרקע חקלאית מול לחצי העיור: האם ניתן ללמוד מניסיונן של מדינות אחרות? דוח על מחקר שבוצע במרכז לחקר העיר והאזור בטכניון בהזמנת המדען הראשי והרשות לתיכנון ולפיתוח החקלאות, ההתיישבות והכפר שבמשרד החקלאות, ויצא לאור מטעמם.
 20. רחל אלתרמן וארזה צ´רצ´מן , 1998. הגברת יעילות הניצול של קרקע עירונית למגורים.  בשיתוף מאיר גרון: דוח מחקר, בהזמנת משרד הפנים, שיצא לאור במרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן
 21. אירית גיל ורחל אלתרמן, 1990 (1996). היטל ההשבחה בישראל: סוגיות שבחוק ובדרך הפעלתו. דו”ח מחקר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון ובהשתתפות המכון לחקר שימושי קרקע, ירושלים. להורדה לחצו כאן
 22. נירה אורני ורחל אלתרמן, 1995. הפקעות קרקע: היחיד מול הציבור – ההסדר בישראל במבט בינלאומי משווה. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן
 23. אריאלה ורנסקי, רחל אלתרמן, ארזה צ’רצ’מן, 1994. התמודדות עם קונפליקטים בתכנון דרכים ארציות ואזוריות. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן.
 24. רחל אלתרמן ומרים רוזנשטיין, 1992. קרקע חקלאית: שמירה או הפשרה? ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, בהשתתפות המכון לחקר שימושי קרקע, ירושלים.  להורדה לחצו כאן
 25. רחל אלתרמן ואורלי נעים, 1992. פיצויים על ירידת ערך הקרקע. המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. ספר בהשתתפות המכון לחקר שימושי קרקע, ירושלים. להורדה לחצו כאן
 26. אריאלה ורנסקי ורחל אלתרמן, 1991. שיתוף הציבור בתכנון: החוק, הנוהג, ועמדות מקבלי ההחלטות. טיוטת עבודה, בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן
 27. רחל אלתרמן עם מירי ויטק, 1991. הפקעות ועד הסכמים: דרכים חלופיות להשגת קרקע לצורכי ציבור. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, בהזמנת משרד הפנים. להורדה לחצו כאן
 28. רחל אלתרמן ומירי ויטק, 1991. מדריך לחישוב הדרישות לקרקע לצורכי ציבור. ספר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון, בהזמנת משרד הפנים. להורדה לחצו כאן
 29. רחל אלתרמן וארזה צ’רצ’מן, 1991. התכנית לשיקום השכונות: הניסוי הגדול ולקחיולהורדה לחצו כאן
 30. רחל אלתרמן, 1990. השוואה בין מערכות של תכנון סטטוטורי במדינות נבחרות. מונוגראף בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. להורדה לחצו כאן

פרקים בספרים

 1. רחל אלתרמן וארזה צ´רצ´מן, 1997. “התמודדות עם קונפליקטים בתיכנון עירוני בתל-אביב יפו” (בנושא של שמירה על גנים ציבוריים) פרק בספר בעריכת ד. נחמיאס וגילה מנחם, מחקרי תל-אביב-יפו, כרך ב´, בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב, עמ´ 39-64. להורדה לחצו כאן
 2. איריס פרנקל-כהן ורחל אלתרמן, 2010.  “רגולציה של מתמחי דיור – תכנון מרחבי או אמצעי לברירת השכנים?”  פרק בספר בעריכת אמנון להבי, קהילות מגודרות, בהוצאת אוניברסיטת תל-אביב. להורדה לחצו כאן

מאמרים בכתבי עת אקדמיים

 1. רחל אלתרמן, 2010.  “ירידת ערך מקרקעין בשל נזקי תוכניות: ניתוח השוואתי בינלאומי כבסיס לרפורמה בישראל”.  מקרקעין, ט/5. להורדה לחצו כאן
 2. אריאלה ורנסקי, רחל אלתרמן, 1994.  “מי (לא) מפחד משיתוף הציבור בתכנון”.  עיר ואזור, 23 ספטמבר 1994: 123-150.
 3. אלתרמן רחל ומשה היל ז”ל, 1988. “הערכת מדיניות ביזור הסמכויות בפרויקט שיקום השכונות: תהליך ביצוע רצוף פרדוקסים”. מגמות : רבעון למדעי ההתנהגות, ל”א: 322-341. להורדה לחצו כאן
 4. רחל אלתרמן, 1988.  “תכנית מיתאר על פי חוק התכנון והבנייה – מהי?  מטרות התכנית, צורתה והיקפה”.  עיר ואזור, כרך 4, חוברת 3: 5-27.  להורדה לחצו כאן
 5. רחל אלתרמן, 1985. “הפקעות קרקע לצורכי ציבור לפי חוק התכנון והבנייה: לקראת הערכה מחדש”. משפטים טו´ 2: 179-245.  להורדה לחצו כאן
 6. רחל אלתרמן, 1981. “חוק התכנון והבנייה ותוכנית המתאר: הנחיות קשיחות או מסגרת גמישה?”. משפטים יא´ 2: 197-220. להורדה לחצו כאן
 7. רחל אלתרמן, 1977. “מס השבחה ומטרות ציבוריות”.  רבעון לכלכלה 95: 390-401.  להורדה לחצו כאן
 8.  משה היל ז”ל ואלתרמן רחל, 1973.  “המחקר הבין-מקצועי בשירות קובע ההחלטות בסביבה העירונית”.  עיר ואזור  3/אפריל 1973: 71-78.  להורדה לחצו כאן
 9. משה היל ז”ל ואלתרמן רחל, 1971.  “בחירת אתר לתחנות כוח: דוגמה לקבלת החלטות בתכנון”.  עיר ואזור  1/אוקטובר 1972: 77-84. להורדה לחצו כאן

ביקורות ספרים

 1. רחל אלתרמן, 1996.  ביקורת על ספרה של דפנה לוינסון-זמיר: “פגיעות במקרקעין על ידי רשויות התכנון”.  משפטים, כרך כ”ו, חוברת 3, סיון 1996: 633-637.  להורדה לחצו כאן
 2. רחל אלתרמן, 1978.  ביקורת על ספרו של חיים דרין-דרבקין: “מדיניות קרקעית צמיחה עירונית”.  רבעון לכלכלה 98: 253-254.  להורדה לחצו כאן

מאמרים בכתבי עת אחרים

 1. רחל אלתרמן, 2001, “ההפרטה הזוהלת בתהום ההכירה טובה למשק, אבל לא צריך להמשיך אותה”.  קרקע, 52: 48-53. להורדה לחצו כאן
 2. “חוק מושך אש”, על בסיס ראיון מוקלט עם רחל אלתרמן, 1996.  הקבלן והבונה, 263: 36-38.  להורדה לחצו כאן
 3. דרך העיתונאית אסתר קוזלובסקי (רחל אלתרמן כיוזמת ועורכת), 1996.  “מי יבצע את ישראל 2020?”  מבנים, 162: 18-30.  להורדה לחצו כאן
 4. נירה אורני ורחל אלתרמן, 1995.  “הפקעות קרקע: זכויות היחיד מול צורכי הציבור”.  קרקע, 40.  להורדה לחצו כאן
 5. רחל אלתרמן ומיכל סופר, 1994.  “זירוז הליכים?  מידת הצלחתם של הנסיונות לקיצור משכי הזמןבאישור תוכניות”.  ביולטין, 42: 31-33.  להורדה לחצו כאן
 6. אריאלה ורנסקי ורחל אלתרמן, 1991.  “שיתוף הציבור בתכנון: החוק, הנוהג ועמדות מקבלי ההחלטות”.  נייר עבודה, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן
 7. אריאלה ורנסקי ורחל אלתרמן, 1990.  “שיתוף הציבור וחוקי התכנון והבנייה: צעד אחד קדימה ושניים לאחור”.  נייר עבודה, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן
 8. רחל אלתרמן, 1990.  “מדיניות קרקעית בצרפת: לקחים לישראל”.  קרקע, 32: 9-24.  להורדה לחצו כאן
 9. רחל אלתרמן, 1989.  “העברת נטל הפיתוח של שירותי ציבור ליזמים: הבטים משפטיים ומדיניות חברתית”.  נייר עבודה, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן
 10. רחל אלתרמן, 1989. “נקודות תורפה בחוק התכנון והבנייה ודרכים לשפרן”. נייר עבודה, המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן
 11. מירי ויטק ורחל אתרמן, 1986.  “פיצויים על נזקי תכנון”.  קרקע, 27: 9-16.  להורדה לחצו כאן
 12. רחל אלתרמן, 1983.  “מה בין תכנון ערים ואדריכלות”.  מבנים, 18: 34-35.  להורדה לחצו כאן
 13. רחל אלתרמן, 1983.  “תכנון בריטי: מבט מפוכח במראה”.  קרקע, 24: 16-24.  להורדה לחצו כאן
 14. אמנון פרנקל ורחל אלתרמן, 1982.  “הפקעת קרקע לצרכי ציבור”.  קרקע, 23: 20-27.  להורדה לחצו כאן
 15. רחל אלתרמן, 1981.  “מי מפחד ממס השבחה?”  מבנים, 3: 46-48.  להורדה לחצו כאן

דוחות מחקר

 1. רחל אלתרמן, 2006. תחזוקה בת קיימא של מיבנים גבוהים למגורים: המלצות למדיניות חדשה. המרכז לחקר העיר והאזור ומישרד הפנים.
 2. רחל אלתרמן עם טל צפריר, 2003. היבטים מישפטיים ומינהליים חלק מתוך המדריך לבחינת תוכניות של בנייה לגובה  עורכים:  ארזה צ´רצ´מן ואמיר מן.  המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון ומינהל התיכנון, משרד הפנים.
 3. רחל אלתרמן, 1998. “מי ימלל גבורות מקרקעי ישראל”? עיוני משפט  כרך 28.
 4. רחל אלתרמן ואראלה פרנגלר-רוזמרין, 1997. חוק הול”לים: הטוב, הרע, והשנוי במחלוקת. טיוטת עבודה בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור. להורדה לחצו כאן
 5. רחל אלתרמן, 1997. תהליך הביצוע ומדיניות קרקעית כרך שכתבה המחברת, מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט  ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים.  הטכניון.
 6. רחל אלתרמן, 1997. מתיכנון ארוך-טווח לביצוע שוטף: היערכות מוסדית-משפטית לקבלת החלטות מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. להורדה לחצו כאן
 7. רחל אלתרמן, 1997. המדיניות הקרקעית העתידית לישראל: מגמות חזויות וכלים להשגת יעדים של תכנון לאומי מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון.  להורדת הדו”חלהורדת ניספח 1להורדת ניספח 3
 8. רחל אלתרמן, 1997. הבסיס התיאורטי לתהליך התכנון ומשמעותו מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון. להורדה לחצו כאן
 9. רחל אלתרמן ואבי מוסרי, 1997. התכנון הארצי – מוסדותיו, בסיסו המשפטי ויעדיו: מן העבר אל ההווה מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון. להורדה לחצו כאן
 10. רחל אלתרמן, 1997. לקראת הפעלת תכנית האב: מערכים מוסדיים-משפטיים לתכנון ארצי בעשר מדינות גרסה מעודכנת של דוחות שהוצגו בסדנה בין-לאומית שנערכה בטכניון, ינואר 1996.  מתוך סידרת הדוחות המסכמים של פרויקט ישראל 2020: תכנית אב לישראל בשנות האלפיים. הטכניון. להורדת המבוא לחצו כאן
 11. רחל אלתרמן ומיכל סופר, 1994. זירוז הליכים? מידת הצלחתם של הניסיונות לקיצור משכי הזמן באישור תוכניות. דוח מחקר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון. בהזמנת משרד הפנים. להורדת חלק I לחצו כאן  להורדת חלק II לחצו כאן
 12. אריאלה ורנסקי, רחל אלתרמן, 1994. מיתון קונפליקטים בקבלת החלטות על תכנון כבישים ארציים. וארזה צ’רצ’מן.  דוח מחקר בהוצאת המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.
 13. רחל אלתרמן ואחרים, 1991. מדיניות  קרקע מוניציפלית בישראל: עד כמה היא קיימת? המרכז לחקר העיר והאזור, הטכניון.  להורדה לחצו כאן.

דוחות מקצועיים

 1. רחל אלתרמן, 2010-2012, יועצת מיוחדת לועדת המשותפת פני וכלכלה של הכנסת לדיון בהצעות חוק התכנון והבנייה 2010.  להורדת ציטוטים מתוך דיוני הועדה, לחצו כאן
 2. רחל אלתרמן, יועצת לוועדת הפנים והגנת הסביבה, 2010.  מוסדות תיכנון של תשתיות לאומית במבט בין לאומי השוואתי.  להורדה לחצו כאן
 3. שאול עמיר, רחל אלתרמן, אמנון פרנקל, 1990.  הערכת ההשפעות הצפויות של ההצעה להרחיב את גבולות ירושלים מערבה.  המרכז לחקר העיר והאזור.  להורדה לחצו כאן